fbpx

Czas na DIVĘ – realizacja monodramu

Z ogromną przyjemnością informujemy, że czas na „DivaShow”!

Nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie w wyniku udziału w „Otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla których kwota dofinansowania przekracza kwotę 50,000 zł”, ogłoszonym przez Przeydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską.

Kwota dofinansowania, którą otrzymaliśmy to 60.000 zł.
Za pierwszymi dobrymi decyzjami, czas na kolejne…dobra energia przyciąga do siebie jeszcze lepszą.
Co prawda to jeszcze nie całość jaka jest nam potrzebna na realizację, ale zaczynamy już przygotowania do monodramu „DivaShow”, którego reżyserem i scenarzystą jest Kamil Maćkowiak.
Bardzo dziękujemy Władzom Miasta, jak i wszystkim tym którzy pomagali w przygotowaniu wniosku.


Już teraz zapraszamy wszystkich na premierę monodramu „DivaShow” 26 i 27 października 2013 roku
AOIA – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
Łódź ul. Zachodnia 54/56

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łodzi