fbpx

Rezydencja artystyczna w FKM

Przygotowanie pokazu przedpremierowego spektaklu teatralnego „Zombi” w ramach rezydencji artystycznych zostało sfinansowane z budżetu Miasta Łodzi. Program rezydencji artystycznych umożliwia współpracę, wymianę myśli i doświadczeń artystów z różnych ośrodków.


My zaprosiliśmy do projektu trzech artystów, którzy wraz z reżyserem Waldemarem Zawodzińskim, dyrektorem artystycznym Fundacji, Kamilem Maćkowiakiem oraz Karolem Puciatym, aktorem związanym z Teatrem im. Jaracza, przygotowują spektakl „Zombi”, poruszający temat uchodźctwa i jego postrzegania wśród obywateli Europy. Dodatkowo w piątek o godz. 18:00 zrealizujemy panel dyskusyjny w porozumieniu z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, które jest partnerem merytorycznym Fundacji w tym zadaniu. Naszym wspólnym celem jest odcyfrowanie kodów kulturowych i mitów narosłych wokół uchodźctwa jest istotne dla zrozumienia lepiej samego siebie i swoich postaw życiowych. Cieszymy się, że mamy możliwość zrealizowania tak ciekawego projektu, jakimi są rezydencje artystyczne. Dzięki temu zespół FKM rośnie w siłę i pozyskuje wspaniałych artystów, którzy wzbogacają nasze spektakle. Temat spektaklu „Zombi”, jak wiecie, jest trudny, ważny, nieoczywisty i przede wszystkim bardzo aktualny – im więcej różnych głosów przy powstawaniu spektaklu, tym, mamy nadzieję, lepszy efekt artystyczny.