fbpx

HRP, czyli biznes w teatrze

Jako niezależna instytucja kultury często podkreślamy, że nie byłoby nas, gdyby nie przedstawiciele mniejszego i większego biznesu, którzy postanowili wesprzeć kulturę niezależną i tym samym przyczynić się do rozwoju naszego Teatru. Wśród nich – jako partner spektaklu „50 słów” oraz sponsor Festiwalu Teatru Kameralnego – znalazło się HRP, które od ponad 14 lat wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu funduszy europejskich na działania rozwojowe w obszarze zasobów ludzkich, infrastruktury oraz prac badawczo-rozwojowych.

W 2022 roku HRP zostało partnerem naszego spektaklu „50 słów”, teraz – jako sponsorzy – postanowiliście wesprzeć pierwszą edycję Festiwalu Teatru Kameralnego. Od początku naszej współpracy zaszły jednak w Waszej organizacji pewne zmiany. Co nowego przyniosły Wam ostatnie miesiące?

We wrześniu 2023 roku zmieniliśmy siedzibę naszej firmy. Zyskaliśmy dzięki temu nowe przestrzenie (między innymi specjalnie zaprojektowaną przestrzeń konferencyjno-szkoleniową), co umożliwi nam dalszy rozwój, a co więcej – renowacja siedziby wewnątrz była prowadzona stricte pod nasze potrzeby i specyfikę działalności. 

Pozostaliście jednak nadal na Księżym Młynie – ważnym historycznie terenie Łodzi, z którym swoje związki z dumą podkreślacie.

Niezwykle ważne jest dla nas to, że udało nam się tutaj pozostać, na terenie kompleksu składu i przędzalni odpadkowej K. Scheiblera. To miejsce, z którym się identyfikujemy – fakt, że możemy kultywować w swojej siedzibie historię Łodzi fabrykanckiej i nadawać kolejne wcielenie pięknu przestrzeni pofabrycznych jest dla nas niezwykle ważny. 

W 2022 roku powołaliście do życia także Fundację HRP. Czy możecie powiedzieć nam coś więcej o tym projekcie?

Decyzję o powołaniu Fundacji HRP podjęliśmy, mając na uwadze chęć większej koordynacji oraz usystematyzowania działań charytatywnych i CSR i ESG w ramach grupy HRP. Od tego czasu integrujemy nasze działania na rzecz szeroko rozumianego środowiska, w którym funkcjonujemy. Dotyczy to zarówno lokalnej społeczności i inicjatyw, jak również przedstawicieli kultury i sztuki, wywodzących się i działających w regionie. 

HRP stale poszerza obszar swojej działalności – jedną z Waszych najnowszych aktywności jest także utworzenie Związku Pracodawców InDoRo. Jaki jest cel tej organizacji?

INDORO jest związkiem pracodawców firm innowacyjnych, doradczych i rozwojowych. Jako jego członek-założyciel powołaliśmy go do życia razem z m.in. Politechniką Łódzką czy Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, aby wspólnie promować i wspierać działania rozwojowe w przedsiębiorstwach – zarówno w zakresie badań i rozwoju jak i podnoszenia kwalifikacji kadr czy optymalizacji procesów biznesowych. Wszystkie te zmiany pozwalają nam na dalszy, organiczny rozwój naszej organizacji, a także realizację kolejnych ambitnych inicjatyw w skali zarówno regionalnej, jak i ogólnopolskiej.

Rozmawiała Aleksandra Mysłek

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA