fbpx

Łódź (kulturalnych) pomysłów

Współpraca z biznesem to nie tylko konieczność dla niezależnej instytucji kultury, takiej jak Fundacja Kamila Maćkowiaka, ale i okazja do poznania niezwykłych przedsiębiorców, który swoją sprawczością i kreatywnością zmieniają krajobraz Łodzi. Od sezonu 2022/2023 do grona naszych partnerów dołącza HRP jako partner spektaklu „50 słów”.

HRP wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy na rozwój biznesu od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jakie są najważniejsze wyzwania, przed którymi staje Państwa zespół? Jak pomagacie swoim klientom?

HRP współpracuje z przedsiębiorcami już 18 lat, będąc tym samym jednym z niewielu podmiotów na łódzkim rynku, który swoją działalność w obszarze projektów unijnych prowadzi od akcesji Polski do UE (2004 rok).

Operując w tak dynamicznym i rozwojowym obszarze, ogromnym wyzwaniem jest stałe dostosowywanie się do zmiennych zasad dystrybucji wsparcia, przy zachowaniu odpowiednich standardów. Jednak niezależnie od panującej rzeczywistości, stawiamy na profesjonalizm idący ramię w ramię z jakością, efektywnością oraz wiarygodnością. Prawdziwym sprawdzianem okazała się jednak pandemia, kiedy konieczne było przemodelowanie wielu procesów w realizowanych projektach tak, aby dostosować wsparcie do nowych realiów i potrzeb uczestników.

Stawiamy na transparentność w kwestii zasad otrzymywania wsparcia, rzetelną komunikację z uczestnikami oraz optymalizację procesów. Należy podkreślić, że wyzwaniem dla HRP jest również fakt, iż obecnie nie jesteśmy już podmiotem koncentrującym się jedynie na projektach UE. Nasza grupa, poza operowaniem w obszarze środków UE (HRP Grants), prowadzi również działalność m.in. w zakresie usług opiekuńczych i medycznych (HRP Care), rozwiązań informatycznych i technologicznych (HRP Tech). Działania te z pewnością niosą za sobą szereg wyzwań rozwojowych oraz konieczność wdrożenia zmian w organizacji, aby dostosować jej funkcjonowanie do rosnącej skali działalności.

Pracujecie z przedsiębiorcami, osobami, których pomysły zmieniają nasze miasto. Jak Waszym zdaniem zmieniła się Łódź dzięki funduszom unijnym? Czy łodzianie są kreatywni?

Łódź bardzo się zmieniła – zarówno dzięki tzw. projektom inwestycyjnym obejmującym nowe budynki oraz inwestycje biznesowe, jak i za sprawą projektów rozwojowych, gdzie obserwujemy zupełnie inny poziom upowszechnienia szkoleń wśród MŚP w województwie. Ogromny wpływ na ich popularność wywarły projekty operatorskie.

Kiedyś profesjonalne szkolenie kadry w MŚP było jedynie marzeniem – głównie z uwagi na ograniczone budżety. Dziś to rzeczywistość, która otwiera przed przedsiębiorcami niezwykłe możliwości.

Kreatywność Łodzian zdecydowanie widać w projektach związanych z dotacjami na uruchamianie własnych firm – wiele inicjatyw jest bardzo oryginalnych, nietuzinkowych.

Często koncepcje te nawiązują do potencjału i tradycji łódzkiej np. unikalne pomysły na działalność w obszarze mody.

HRP zostało partnerem spektaklu „50 słów”, którego prapremiera odbędzie się w listopadzie 2022. Co skłoniło Was do wsparcia Teatru Kamila Maćkowiaka?

Choć działania HRP obejmują już cały kraj, jednoznacznie identyfikujemy się z regionem i samą Łodzią. Swój „łódzki charakter” postrzegamy jako wartość dodaną, zaś „Łódź pomysłów” to nawiązanie do kreatywności, historii i otwartości naszego miasta.

HRP od kilku lat wspierało działalność kulturalną w województwie, będąc jednym z mecenasów w fundacji dedykowanej temu obszarowi. Obecnie, zgodnie z przyjętą strategią CSR, wspomagamy odpowiednio dobrane, konkretne inicjatywy kulturalne w regionie. Działalność FKM, istotnie związana z Łodzią, a także rola Partnera spektaklu „50 słów” idealnie wpisywały się w fundamenty filozofii HRP.

Jakie wyzwania stoją przed zespołem HRP w najbliższym czasie?

Obecnie stajemy przed wyzwaniem zmiany perspektywy finansowania UE. Okres ten z pewnością niesie ze sobą konieczność dostosowania się do nowych reguł i zasad dystrybucji unijnych środków.

Prawdziwym sprawdzianem będzie także konieczność intensyfikacji prac związanych ze zbliżającym się zakończeniem realizacji trwających projektów. Ale to nie wszystko. Mamy ambitne plany, by pogodzić te działania z jednoczesnym aplikowaniem w wielu konkursach w ramach kolejnego okresu finansowania. Nowe kierunki wsparcia, wielkość środków, które będą do dyspozycji oraz dalsze możliwości rozwoju, zarówno dla regionu, jak i dla HRP, jako podmiotu zajmującego się dystrybucją środków UE, to bez wątpienia czas wielu szans. I zamierzamy je wykorzystać.

Rozmawiała Małgorzata Grodzińska

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA